Distances lepingud

Kuna saame teie tellimuse vastu võtta ja sõlmida juriidiliselt jõustatava lepingu ilma teile täiendavalt viitamata, peate need tingimused läbi lugema, et veenduda, et need sisaldavad kõike, mida soovite, ja mitte midagi, millega te pole rahul.

Kui te pole milleski kindel, helistage meile +371 20016949.

Rakendus

 1. Käesolevad tingimused kehtivad teie ( Kliendi või teie ) poolt kauba ostmisel. Oleme SIA PRO ettevõte, mis on registreeritud Läti Vabariigis numbriga 40203007249 ja mille registrijärgne asukoht on Putnu iela 14 – 29, Rīga, LV-1058, e-posti aadress info@gyms.lv; telefoninumber +371 20016949; ( tarnija või meie või meie ).
 1. Need on tingimused, mille alusel müüme teile kõiki kaupu. Tellides mistahes Kauba, nõustute järgima neid Tingimusi. Enne veebisaidil tellimuse esitamist palutakse teil nõustuda käesolevate tingimustega, klõpsates nuppu "Nõustun". Kui te nuppu ei vajuta, ei saa te oma tellimust vormistada. Saate Veebilehelt Kaupu osta ainult juhul, kui teil on õigus lepingut sõlmida ja olete vähemalt 18-aastane.

Tõlgendus

 1. Tarbija on üksikisik, kes tegutseb eesmärkidel, mis on täielikult või peamiselt väljaspool tema kaubandust, äri, käsitööd või kutseala;
 2. Leping tähendab õiguslikult siduvat lepingut teie ja meie vahel kauba tarnimiseks tellimuse esitamisel.
 3. Tarnekoht tähendab Tarnija ruume või muud kohta, kuhu Kaubad tarnitakse vastavalt Tellimusele;
 4. Vastupidav andmekandja – paber või e-kiri või mis tahes muu andmekandja, mis võimaldab teavet isiklikult adressaadile adresseerida, võimaldab saajal salvestada teavet viisil, mis on edaspidiseks kasutamiseks kättesaadav, ajavahemiku jooksul, mis on teabe eesmärkide täitmiseks piisavalt pikk, ja võimaldab salvestatud teavet muutmata kujul reprodutseerida;
 5. Kaubad on veebisaidil reklaamitud kaubad, mille me teile tarnime Tellimuses toodud numbri ja kirjeldusega;
 6. Tellimus on Kliendi tellimus Tarnijalt Kauba kohta, mis on esitatud Veebilehel kirjeldatud samm-sammult protsessi järgides;
 7. Privaatsuspoliitika tähendab tingimusi, mis sätestavad, kuidas me käsitleme veebisaidi kaudu saadud konfidentsiaalset ja isiklikku teavet;
 8. Veebisait tähendab meie veebisaiti www.gyms.lv, kus kaupu reklaamitakse.

Kaubad

 1. Kauba kirjeldus vastab Veebilehel, kataloogides, brošüürides või muus reklaamivormis toodud kirjeldusele. Kõik kirjeldused on illustratiivse tähendusega ning tarnitavate kaupade suuruses ja värvis võib esineda väikeseid lahknevusi.
 2. Teie erinõuetele vastavate kaupade puhul on teie kohustus tagada, et teie esitatud teave või spetsifikatsioonid on täpsed.
 3. Kõik Veebilehel ilmuvad kaubad sõltuvad saadavusest.

Isikuandmed ja registreerimine

 1. Veebisaidi kasutamiseks registreerumisel peate määrama kasutajanime ja parooli. Jääte vastutavaks kõigi valitud kasutajanime ja parooli all tehtud toimingute eest ning kohustuvad mitte avaldama oma kasutajanime ja parooli kellelegi teisele ning hoidma neid saladuses.
 2. Säilitame ja kasutame kogu teavet rangelt privaatsuspoliitika alusel.
 3. Võime teiega ühendust võtta e-posti või muude elektrooniliste suhtlusviiside ja ettemakstud posti teel ning te nõustute sellega sõnaselgelt.

Müügi alused

 1. Meie veebisaidil olev Kauba kirjeldus ei kujuta endast lepingulist pakkumist Kauba müümiseks. Kui Tellimus on veebisaidil esitatud, võime selle mis tahes põhjusel tagasi lükata, kuigi püüame teile põhjuse viivitamata teatada.
 2. Tellimisprotsess on toodud veebisaidil. Iga samm võimaldab teil enne tellimuse esitamist kontrollida ja parandada vigu. Teie kohustus on kontrollida, kas olete tellimisprotsessi õigesti kasutanud.
 3. Tellitud Kauba müügileping sõlmitakse alles siis, kui saate meilt tellimuse kinnitava e-kirja ( Tellimuse kinnitus ). Peate tagama, et Tellimuse kinnitus on täielik ja täpne ning teavitama meid viivitamatult kõigist vigadest. Me ei vastuta teie esitatud tellimuses esinevate ebatäpsuste eest. Tellimuse esitamisega nõustute, et anname teile e-kirja teel lepingu kinnituse koos kogu selles sisalduva teabega (st Tellimuse kinnitus). Tellimuskinnituse saate mõistliku aja jooksul pärast Lepingu sõlmimist, kuid igal juhul mitte hiljem kui Lepingu alusel tarnitud Kauba kohaletoimetamisel.
 4. Iga pakkumine kehtib maksimaalselt 07 päeva alates selle kuupäevast, välja arvatud juhul, kui me seda varem selgesõnaliselt tagasi võtame.
 5. Lepingut ei saa pärast selle sõlmimist muuta, olgu see siis Kauba kirjelduse, Tasude või muu osas, välja arvatud juhul, kui muudatus on Kliendi ja Tarnija vahel kirjalikult kokku leppinud.
 6. Eeldame, et käesolevad tingimused kehtivad teie kui Tarbija sõlmitud lepingule või lepingule, mille on sõlminud mõni meie müügimeeskond telefoni või e-posti teel.

Hind ja tasumine

 1. Kauba hind ja mis tahes täiendavad tarne- või muud tasud on märgitud veebisaidil Tellimuse kuupäeval või muu hind, milles oleme kirjalikult kokku leppinud.
 2. Hinnad ja tasud sisaldavad käibemaksu vastavalt tellimuse esitamise ajal kehtinud määrale.
 3. Tasuma tuleb teha pangaülekandega meie ettevõtte pangakontole enne Kauba kohaletoimetamist.
 4. Kui kaup on olnud väga allahinnatud ja on selge, et tegemist on veaga, siis on ilmselge, et meil ei olnud kavatsust selle hinnaga lepingut sõlmida. Seetõttu jätame endale õiguse mis tahes tellimus tühistada.

Kohaletoimetamine

 1. Tarnime Kaubad Tarnekohta kokkulepitud ajaks või kokkulepitud aja jooksul või kokkuleppe puudumisel ilma põhjendamatu viivituseta ja igal juhul mitte hiljem kui 30 päeva jooksul pärast lepingu sõlmimise päeva.
 2. Igal juhul, olenemata meist sõltumatutest sündmustest, kui me ei tarni kaupu õigeaegselt, saate (lisaks muudele õiguskaitsevahenditele) lepingut lõpetada, kui:
 3. oleme keeldunud Kauba tarnimisest või kui õigeaegne kohaletoimetamine on hädavajalik, võttes arvesse kõiki lepingu sõlmimise ajal olulisi asjaolusid, või ütlesite meile enne lepingu sõlmimist, et õigeaegne kohaletoimetamine on hädavajalik; või
 4. pärast seda, kui me ei ole õigeaegselt tarninud, olete määranud hilisema perioodi, mis on asjaoludele sobiv ja me ei ole selle aja jooksul tarninud.
 5. Kui käsitlete lepingut lõppedes, tagastame (lisaks muudele õiguskaitsevahenditele kõik lepingu alusel tehtud maksed.
 6. Kui teil oli õigus Lepingut lõpetada, kuid te seda ei tee, ei takistata teil kauba tellimust tühistada või tarnitud Kaupa tagasi lükata ja kui te seda teete, teeme (lisaks muule õiguskaitsevahendid) tagastama viivitamata kõik lepingu alusel tehtud maksed selliste tühistatud või tagasilükatud kaupade eest. Kui Kaup on kohale toimetatud, peate need meile tagastama.
 7. SIA PRO ei hüvita meile tagastatud kaupade saatmiskulusid.
 8. Kui kaup on tagastatud ja kontrollitud, lisandub igale summale 15% haldustasu. Selle eesmärk on katta sellest tagastamisest tingitud täiendav töötlemisaeg.
 9. Kui mõni kaup moodustab kaubandusliku üksuse (üksus on kaubanduslik üksus, kui üksuse jagamine kahjustaks oluliselt kauba väärtust või üksuse iseloomu), ei saa te mõne sellise kauba tellimust tühistada või tagasi lükata ilma ka tühistamata. või korralduse tagasilükkamine ülejäänud osas.
 10. Kui võtame Tellimuse vastu väljapoole Lätit tarnimiseks, peate võib-olla tasuma imporditollimakse või muid makse, kuna me neid ei maksa.
 11. Nõustute, et võime tarnida Kauba osamaksetena, kui meil on laost puudu või mõni muu tõeline ja õiglane põhjus, järgides ülaltoodud sätteid ja tingimusel, et te ei vastuta lisatasude eest.
 12. Kui teie või teie määratud isik ei suuda ilma meie süül Kaupu Tarnekohta vastu võtta, võime võtta nende ladustamise ja uuesti kohaletoimetamise mõistlikud kulud.
 13. Kauba eest vastutate alates tarne lõpuleviimisest või Kliendi järeletulemisest. Kui see on mõistlikult teostatav, peate kaubaga enne nende vastuvõtmist tutvuma. Kui võtate vastu kahjustatud kauba, nõuame teavitamist maksimaalselt 48 tunni jooksul pärast tarnimist. Kõiki nõudeid uurime ise, sealhulgas kontrollime sisemist CCTV-d. Kõik kahjustatud esemed jäävad kliendile kuni meie endi kättesaamiseni – kliendi poolt enne kogumist või kontakti visatud või utiliseeritud esemed kaotavad nõude tühisuse. Pärast kliendi esitatud pretensioone nõutakse esemete ja pakendite kohta fototõendeid. See peab olema foto igast kahjustatud esemest – nii et kui kahjustatud on 5, on fotol 5 eset.

Risk ja pealkiri

 1. Kauba kahjustamise või kaotsimineku risk läheb teile üle siis, kui kaup teile tarnitakse.
 2. Teile ei kuulu Kaup enne, kui oleme makse täielikult kätte saanud. Kui kogu maksetähtaeg on hilinenud või astutakse samm teie pankroti poole, saame etteteatamisega otsustada mis tahes tarne tühistada ja lõpetada teile endiselt kuuluvate kaupade kasutamise õiguse, sel juhul peate need tagastama või lubama meil need ära tuua.

Väljavõtmine, tagastamine ja tühistamine

 1. Tellimuse saate tagasi võtta, teatades sellest meile enne Lepingu sõlmimist, kui soovite lihtsalt oma meelt muuta, ilma põhjust avaldamata ja vastutust kandmata.
 2. See on kaugleping (nagu on määratletud allpool), millel on allpool sätestatud tühistamisõigused (tühistamisõigused) . Need tühistamisõigused ei kehti aga järgmiste kaupade lepingule (mitte teistega) järgmistel juhtudel:
 3. toiduained, joogid või muud tarbimiseks mõeldud kaubad, mida teie töökohale sageli ja regulaarselt tarnitakse;
 4. kaubad, mis on valmistatud vastavalt teie spetsifikatsioonidele või on selgelt isikupärastatud;
 5. kaubad, mis võivad kiiresti rikneda või aeguda.
 6. Samuti ei kehti lepingu ülesütlemise õigused järgmistel juhtudel:
 7. tervisekaitselistel või hügieenilistel põhjustel tagastamiseks mittesobiva pitseeritud kauba tarnelepingu puhul, kui need pärast tarnimist avatakse;
 8. mistahes müügilepingu puhul, kui kaup seguneb pärast üleandmist lahutamatult (olemuselt) teiste esemetega.

Õigus tühistada

 1. Tühistamisperiood aegub 48 tunni möödumisel kohaletoimetamisest. Kauba aja jooksul tarnimise (st tellimuste) lepingus on taganemisõigus 14 päeva pärast esimest tarnet.
 2. Ülesütlemisõiguse kasutamiseks peate meid teavitama oma otsusest käesolev leping üles öelda selge avaldusega, mis sisaldab oma otsust (nt posti, faksi või e-posti teel saadetud kiri). Igal juhul peate suutma näidata selgeid tõendeid selle kohta, millal tühistamine tehti.
 3. Tühistamistähtajast kinnipidamiseks piisab, kui saadate oma ülesütlemisõiguse kasutamise kohta teate enne ülesütlemistähtaja möödumist.

Tühistamise tagajärjed tühistamise perioodil

 1. Kui te käesolevast lepingust loobute, hüvitame teile kõik teilt saadud maksed, välja arvatud kohaletoimetamise kulud (välja arvatud lisakulud, mis tekivad juhul, kui valisite muu tarneviisi kui kõige odavam standardne tüüp), välja arvatud allpool sätestatud juhtudel. meie pakutav kohaletoimetamine).

Tarnitud kaupade mahaarvamine

 1. Võime teha mahaarvamise hüvitisest mis tahes tarnitud Kauba väärtuse vähenemise eest, kui kahju on tingitud teiepoolsest tarbetust käitlemisest (st Kauba käitlemisest kaugemale, kui on vajalik Kauba olemuse, omaduste ja toimimise kindlakstegemiseks: nt. see ületab poes mõistlikult lubatud käitlemise). Selle põhjuseks on asjaolu, et vastutate selle kahju eest ja kui seda mahaarvamist ei tehta, peate meile selle kahju summa tasuma.

Hüvitise maksmise aeg

 1. Teeme tagasimakse viivituseta ja mitte hiljem kui:
 2. 14 päeva möödumisel päevast, mil saame Teilt kõik tarnitud Kaubad tagasi või
 3. (kui varem) 14 päeva möödumisel päevast, mil esitate tõendi, et olete Kauba tagasi saatnud.
 4. Teeme tagasimakse sama maksevahendiga, mida kasutasite esialgse tehingu tegemisel, kui te ei ole sõnaselgelt teisiti kokku leppinud; Rakenduda võivad hüvitamistasud.

Kauba tagastamine

 1. Kui olete saanud Kauba seoses lepinguga, mille olete tühistanud, peate need viivitamata tagasi saatma või meile üle andma aadressil T/C Bērnu Pasaule, Matīsa iela 25, Rīga, LV-1001 ja mitte mingil juhul mitte. hiljem kui 48 tundi alates päevast, mil teatasite meile oma käesoleva lepingu ülesütlemisest. Tähtajast peetakse kinni, kui saadate Kauba tagasi enne 48 tunni möödumist. Nõustute, et peate kandma Kauba tagastamise kulud.
 2. Nendel sõnadel on nende tühistamisõiguste tähenduses järgmine tähendus:
 3. kaugleping – leping, mis sõlmitakse kaupleja ja tarbija vahel organiseeritud kaugmüügi või -teenuse osutamise skeemi alusel ilma kaupleja ja tarbija samaaegse füüsilise kohalolekuta, kasutades ainuüksi ühte või mitut kaugsidevahendit kuni (kaasa arvatud) lepingu sõlmimise aeg;
 4. müügileping – leping, mille alusel kaupleja annab üle tarbijale kauba omandiõiguse või nõustub selle üle andma ja tarbija maksab või nõustub selle hinda maksma, sealhulgas leping, mille objektiks on nii kaubad kui ka teenused.

Vastavus

 1. Meil on juriidiline kohustus tarnida Kaup vastavalt Lepingule ja ei ole täitnud, kui see ei täida alljärgnevat kohustust.
 2. Kauba kohaletoimetamisel:
 3. olema rahuldava kvaliteediga;
 4. olema mõistlikult sobiv mis tahes konkreetseks otstarbeks, milleks te Kauba ostate, millest te meile enne lepingu sõlmimist teatavaks tegite (välja arvatud juhul, kui te tegelikult ei tugine meie oskustele ja otsustusvõimele või kui teil on ebamõistlik loota) ja sobima mis tahes meie poolt ette nähtud või lepingus sätestatud otstarbeks; ja
 5. vastavad nende kirjeldusele.
 6. See ei ole mittevastavus, kui rike tuleneb teie materjalidest.

Õppejärglased ja meie alltöövõtjad

 1. Kumbki pool võib käesolevast lepingust tuleneva kasu üle anda kellelegi teisele ning jääb teise ees vastutavaks oma lepingust tulenevate kohustuste eest. Tarnija vastutab kõigi alltöövõtjate tegude eest, kes ta otsustab aidata oma kohustusi täita.

Asjaolud, mis ei sõltu kummastki osapoolest

 1. Kui osapool ebaõnnestub millegi tõttu, mis ei ole tema kontrolli all:
 2. pool teavitab teist poolt niipea, kui see on mõistlikult teostatav; ja
 3. poole kohustuste täitmine peatatakse niivõrd, kui see on mõistlik, eeldusel, et see pool tegutseb mõistlikult ning pool ei vastuta mistahes tõrke eest, mida ta ei saanud mõistlikult vältida, kuid see ei mõjuta Kliendi ülaltoodud õigusi seoses tarne ja mis tahes õigus tühistada, allpool.

Vastutust välistades

 1. Tarnija ei välista vastutust: (i) mis tahes pettuse või tegevusetuse eest; või (ii) surma või kehavigastuse eest, mis on põhjustatud hooletusest või Tarnija muude juriidiliste kohustuste rikkumisest. Sellest lähtuvalt ei vastuta tarnija (i) kahju eest, mis ei olnud lepingu sõlmimise ajal mõlemale poolele mõistlikult ettenähtav, ega (ii) kahju (nt saamata jäänud kasum) eest Kliendi äritegevusele, kaubandusele, käsitööle. või elukutse, mida Tarbija ei kannataks – kuna Tarnija usub, et Klient ei osta Kaupa täielikult või peamiselt oma äri, kaubanduse, käsitöö või elukutse jaoks.

Kohaldatav seadus, jurisdiktsioon ja kaebused

 1. Lepingule (kaasa arvatud lepinguvälistele küsimustele) kohaldatakse Läti Vabariigi õigust.
 2. Vaidlusi saab esitada Läti Vabariigi kohtute jurisdiktsioonile.
 3. Püüame vältida vaidlusi, seega käsitleme kaebusi järgmisel viisil: Vaidluse korral peaksid kliendid lahenduse leidmiseks meiega ühendust võtma. Püüame vastata sobiva lahendusega 5 päeva jooksul.