Distances līgums

Tā kā mēs varam pieņemt jūsu pasūtījumu un noslēgt juridiski izpildāmu līgumu bez turpmākas atsauces uz jums, jums ir jāizlasa šie noteikumi un nosacījumi, lai pārliecinātos, ka tajos ir viss, ko vēlaties, un nekas, ar ko jūs neesat apmierināts.

Ja neesat pārliecināts par kaut ko, vienkārši zvaniet mums pa tālruni +371 20016949.

Pieteikums

 1. Šie Noteikumi un nosacījumi attieksies uz preču iegādi, ko veicat Jūs ( Klients vai Jūs ). Mēs esam SIA PRO uzņēmums, kas reģistrēts Latvijas Republikā ar numuru 40203007249, kura juridiskā adrese ir Putnu iela 14 – 29, Rīga, LV-1058 ar e-pasta adresi info@gyms.lv; tālruņa numurs +371 20016949; ( Piegādātājs vai mēs, vai mēs ).
 1. Šie ir noteikumi, saskaņā ar kuriem mēs pārdodam jums visas Preces. Pasūtot kādu no Precēm, jūs piekrītat ievērot šos Noteikumus un nosacījumus. Pirms pasūtījuma veikšanas vietnē, jums tiks lūgts piekrist šiem Noteikumiem un nosacījumiem, noklikšķinot uz pogas ar atzīmi “Es piekrītu”. Ja nenoklikšķināsiet uz pogas, nevarēsiet pabeigt pasūtījumu. Jūs varat iegādāties Preces no Vietnes tikai tad, ja esat tiesīgs slēgt līgumu un esat vismaz 18 gadus vecs.

Interpretācija

 1. Patērētājs ir fiziska persona, kas darbojas nolūkos, kas pilnībā vai galvenokārt nav saistīti ar tās tirdzniecību, uzņēmējdarbību, amatniecību vai profesiju;
 2. Līgums nozīmē juridiski saistošu līgumu starp jums un mums par Preču piegādi, kad veicat pasūtījumu.
 3. Piegādes vieta ir Piegādātāja telpas vai cita vieta, kur Preces jāpiegādā, kā noteikts Pasūtījumā;
 4. Pastāvīgs informācijas nesējs ir papīrs vai e-pasts, vai jebkurš cits informācijas nesējs, kas ļauj adresātam personīgi adresēt informāciju, ļauj adresātam uzglabāt informāciju tādā veidā, kas ir pieejams turpmākai atsaucei uz laika posmu, kas ir pietiekami ilgs informācijas mērķiem, un ļauj nemainītā veidā reproducēt uzglabāto informāciju;
 5. Preces ir Vietnē reklamētās preces, kuras mēs jums piegādājam ar numuru un aprakstu, kā norādīts Pasūtījumā;
 6. Pasūtījums ir Klienta Preču pasūtījums no Piegādātāja, kas iesniegts, ievērojot Tīmekļa vietnē noteikto soli pa solim procesu;
 7. Privātuma politika nozīmē noteikumus, kas nosaka, kā mēs rīkosimies ar konfidenciālu un personisku informāciju, kas saņemta no jums, izmantojot Vietni;
 8. Vietne nozīmē mūsu vietni www.gyms.lv, kurā tiek reklamētas Preces.

Preces

 1. Preču apraksts ir tāds, kāds norādīts Tīmekļa vietnē, katalogos, brošūrās vai citā sludinājumā. Jebkurš apraksts ir paredzēts tikai ilustratīviem nolūkiem, un piegādāto Preču izmērā un krāsā var būt nelielas neatbilstības.
 2. Ja Preces ir izgatavotas atbilstoši jūsu īpašajām prasībām, jūs esat atbildīgs par to, lai visa jūsu sniegtā informācija vai specifikācijas būtu precīzas.
 3. Visas Vietnē redzamās preces ir atkarīgas no pieejamības.

Personiskā informācija un reģistrācija

 1. Reģistrējoties Vietnes lietošanai, ir jāiestata lietotājvārds un parole. Jūs esat atbildīgs par visām darbībām, kas veiktas ar izvēlēto lietotājvārdu un paroli, un apņematies neizpaust savu lietotājvārdu un paroli nevienam citam un paturēt tās noslēpumā.
 2. Mēs saglabājam un izmantojam visu informāciju stingri saskaņā ar Privātuma politiku.
 3. Mēs varam ar jums sazināties, izmantojot e-pastu vai citas elektroniskās saziņas metodes, kā arī ar priekšapmaksas pastu, un jūs tam skaidri piekrītat.

Pārdošanas pamats

 1. Preču apraksts mūsu tīmekļa vietnē nav uzskatāms par līgumisku Preču pārdošanas piedāvājumu. Kad Vietnē ir iesniegts Pasūtījums, mēs varam to noraidīt jebkura iemesla dēļ, lai gan mēs centīsimies nekavējoties pastāstīt iemeslu.
 2. Pasūtīšanas process ir norādīts Vietnē. Katrs solis ļauj pārbaudīt un labot kļūdas pirms Pasūtījuma iesniegšanas. Jūsu pienākums ir pārbaudīt, vai esat pareizi izmantojis pasūtīšanas procesu.
 3. Līgums par pasūtīto Preču pārdošanu tiks noslēgts tikai tad, kad saņemsiet no mums e-pastu, kas apstiprina Pasūtījumu ( Pasūtījuma apstiprinājums ). Jums ir jānodrošina, lai Pasūtījuma apstiprinājums būtu pilnīgs un precīzs, un nekavējoties jāinformē mūs par jebkādām kļūdām. Mēs neesam atbildīgi par neprecizitātēm Jūsu veiktajā Pasūtījumā. Veicot Pasūtījumu, jūs piekrītat, ka mēs sniedzam jums Līguma apstiprinājumu, izmantojot e-pastu ar visu tajā ietverto informāciju (ti, Pasūtījuma apstiprinājumu). Pasūtījuma apstiprinājumu Jūs saņemsiet saprātīgā termiņā pēc Līguma noslēgšanas, taču jebkurā gadījumā ne vēlāk kā pēc Līguma ietvaros piegādāto Preču piegādes.
 4. Jebkurš piedāvājums ir derīgs ne ilgāk kā 07 dienas no tā datuma, ja vien mēs to nepārprotami neatsaucam agrāk.
 5. Līgumā pēc tā noslēgšanas nevar tikt veiktas nekādas izmaiņas neatkarīgi no tā, vai tas attiecas uz Preču aprakstu, Maksas vai citādi, ja vien Pasūtītājs un Piegādātājs par izmaiņām nav vienojušās rakstiski.
 6. Mēs paredzam, ka šie Noteikumi un nosacījumi attieksies uz Līgumu, kuru esat noslēdzis kā Patērētājs, vai līgumu, ko izveidojusi kāda no mūsu pārdošanas komandām pa tālruni vai e-pastu.

Cena un samaksa

 1. Preču cena un jebkādas papildu piegādes vai citas maksas ir norādītas Tīmekļa vietnē Pasūtījuma datumā vai cita cena, par kuru mēs varam rakstiski vienoties.
 2. Cenās un maksā ir iekļauts PVN pēc Pasūtījuma veikšanas brīdī spēkā esošās likmes.
 3. Jums ir jāmaksā, veicot bankas pārskaitījumu uz mūsu uzņēmuma bankas kontu pirms Preču piegādes.
 4. Ja precei ir bijusi ļoti liela atlaide un ir skaidrs, ka ir radusies kļūda, ir skaidrs, ka mums nebija nodoma slēgt līgumu par šo cenu. Tāpēc mēs paturam tiesības atcelt jebkuru pasūtījumu.

Piegāde

 1. Mēs piegādāsim Preces uz Piegādes vietu noteiktajā laikā vai noteiktajā termiņā vai, ja nav vienošanās, bez nepamatotas kavēšanās un jebkurā gadījumā ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc līguma noslēgšanas dienas.
 2. Jebkurā gadījumā, neatkarīgi no notikumiem, ko mēs nevaram ietekmēt, ja mēs nepiegādājam Preces laikā, jūs varat (papildus citiem tiesiskās aizsardzības līdzekļiem) izbeigt Līgumu, ja:
 3. mēs esam atteikušies piegādāt Preces vai ja piegāde laikā ir būtiska, ņemot vērā visus attiecīgos apstākļus līguma noslēgšanas brīdī, vai arī Jūs pirms Līguma noslēgšanas mums teicāt, ka piegāde laikā ir būtiska; vai
 4. pēc tam, kad mēs neesam veikuši piegādi laikā, jūs esat norādījis vēlāku termiņu, kas atbilst apstākļiem, un mēs neesam piegādājuši šajā termiņā.
 5. Ja jūs izskatīsit Līgumu pēc tā beigām, mēs (papildus citiem tiesiskās aizsardzības līdzekļiem atgriezīsim visus saskaņā ar Līgumu veiktos maksājumus.
 6. Ja jums bija tiesības apstrādāt Līgumu beigās, bet to nedarāt, jums nav liegts atcelt preču pasūtījumu vai noraidīt piegādātās preces, un, ja jūs to darīsit, mēs (papildus citiem tiesiskās aizsardzības līdzekļi) nekavējoties atmaksāt visus saskaņā ar Līgumu veiktos maksājumus par šādām atceltām vai noraidītām Precēm. Ja Preces ir piegādātas, Jums tās ir jāatgriež mums.
 7. SIA PRO neatmaksās piegādes izdevumus par mums atgrieztajām precēm.
 8. Kad preces ir atgrieztas un pārbaudītas, jebkurai summai tiks piemērota administrēšanas maksa 15% apmērā. Tas ir paredzēts, lai segtu papildu apstrādes laiku, kas rodas šīs atgriešanas dēļ.
 9. Ja kādas Preces veido komerciālu vienību (vienība ir komerciāla vienība, ja vienības sadalīšana būtiski pasliktinātu preces vērtību vai vienības raksturu), jūs nevarat atcelt vai noraidīt pasūtījumu dažām no šīm Precēm, neatceļot arī vai noraidot Rīkojumu par pārējiem.
 10. Ja mēs pieņemam Pasūtījumu piegādei ārpus Latvijas, jums var būt jāmaksā ievedmuitas vai citi nodokļi, jo mēs tos nemaksāsim.
 11. Jūs piekrītat, ka mēs varam piegādāt Preces pa daļām, ja mums trūkst krājumu vai cita patiesa un godīga iemesla, saskaņā ar iepriekš minētajiem noteikumiem un ar nosacījumu, ka neesat atbildīgs par papildu izmaksām.
 12. Ja jūs vai jūsu izvirzītā persona mūsu vainas dēļ nesaņem Preču piegādi piegādes vietā, mēs varam iekasēt saprātīgas izmaksas par to uzglabāšanu un atkārtotu piegādi.
 13. Preces kļūs par jūsu atbildību no piegādes pabeigšanas vai Klienta savākšanas. Jums ir, ja tas ir saprātīgi iespējams, jāpārbauda Preces pirms to pieņemšanas. Ja jūs pieņemat bojātas preces, mēs pieprasām paziņojumu ne vēlāk kā 48 stundu laikā pēc piegādes. Visas pretenzijas izskatīsim mēs paši, tostarp pārbaudīsim iekšējo videonovērošanu. Visas bojātās preces ir jāglabā pie klienta, gaidot savākšanu no mums pašiem – preces, kuras klients ir izmetis vai izmetis pirms šīs savākšanas vai sazināšanās, pretenzija tiks uzskatīta par spēkā neesošu. Pēc jebkuras klienta pretenzijas par precēm un iepakojumu būs nepieciešami fotogrāfiski pierādījumi. Tam būs jābūt katras bojātas preces fotoattēlam — tātad, ja bojāti 5, fotoattēlos ir 5 preces.

Risks un nosaukums

 1. Jebkuru Preču bojājuma vai nozaudēšanas risks pāries uz jums, kad Preces jums tiks piegādātas.
 2. Jums nepieder Preces, kamēr mēs neesam saņēmuši pilnu samaksu. Ja ir nokavēts pilns maksājums vai notiek solis ceļā uz jūsu bankrotu, mēs varam izvēlēties, paziņojot, atcelt jebkuru piegādi un izbeigt tiesības izmantot jums joprojām piederošās Preces, tādā gadījumā jums tās ir jāatgriež vai jāļauj mums tās izņemt.

Izņemšana, atgriešana un atcelšana

 1. Jūs varat atsaukt Pasūtījumu, paziņojot mums pirms Līguma noslēgšanas, ja vienkārši vēlaties mainīt savas domas, nenorādot mums iemeslu un neuzņemoties nekādu atbildību.
 2. Šis ir distances līgums (kā definēts tālāk), kuram ir tālāk norādītās atcelšanas tiesības (atcelšanas tiesības) . Šīs atcelšanas tiesības tomēr neattiecas uz līgumu par šādām precēm (bez citām) šādos apstākļos:
 3. pārtikas produktus, dzērienus vai citas patēriņam paredzētās preces, kuras bieži un regulāri tiek piegādātas jūsu darba vietai;
 4. preces, kas izgatavotas pēc jūsu specifikācijām vai ir nepārprotami personalizētas;
 5. preces, kurām var ātri pasliktināties vai ātri beigties derīguma termiņš.
 6. Tāpat līguma atcelšanas tiesības vairs nav pieejamas šādos gadījumos:
 7. ja noslēgts līgums par aizzīmogotu preču piegādi, kuras nav piemērotas atgriešanai veselības aizsardzības vai higiēnas apsvērumu dēļ, ja tās pēc piegādes tiek atslēgtas;
 8. jebkura pirkuma līguma gadījumā, ja preces pēc piegādes nesadalāmi (pēc to būtības) sajaucas ar citām precēm.

Tiesības atcelt

 1. Atcelšanas periods beigsies 48 stundas pēc piegādes. Līgumā par preču piegādi laika gaitā (ti, abonementiem), atteikuma tiesības būs 14 dienas pēc pirmās piegādes.
 2. Lai izmantotu atteikuma tiesības, jums ir jāinformē mūs par savu lēmumu atcelt šo Līgumu, skaidri norādot savu lēmumu (piemēram, vēstuli, kas nosūtīta pa pastu, faksu vai e-pastu). Jebkurā gadījumā jums ir jāspēj uzrādīt skaidrus pierādījumus par atcelšanas laiku.
 3. Lai ievērotu atcelšanas termiņu, pietiek ar to, ka nosūtāt paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu pirms atcelšanas termiņa beigām.

Atcelšanas sekas atcelšanas periodā

 1. Izņemot tālāk norādītos gadījumus, ja jūs atceļat šo līgumu, mēs atmaksāsim jums visus no jums saņemtos maksājumus, izņemot piegādes izmaksas (izņemot papildu izmaksas, kas rodas, ja izvēlējāties citu piegādes veidu, nevis lētāko standarta veidu mūsu piedāvātā piegāde).

Atskaitījums par piegādātajām precēm

 1. Mēs varam veikt atskaitījumu no atlīdzības par jebkuru piegādāto Preču vērtības zudumu, ja zaudējumi ir radušies jūsu nevajadzīgas darbības rezultātā (ti, rīkojoties ar Precēm, pārsniedzot to, kas nepieciešams, lai noteiktu Preču raksturu, īpašības un darbību: piem., tas pārsniedz darbības veidu, kas varētu būt saprātīgi atļauts veikalā). Tas ir tāpēc, ka jūs esat atbildīgs par šiem zaudējumiem un, ja šis atskaitījums netiek veikts, jums ir jāsamaksā mums šo zaudējumu summa.

Atmaksas laiks

 1. Mēs veiksim atmaksu bez liekas kavēšanās un ne vēlāk kā:
 2. 14 dienas pēc dienas, kad mēs saņemam no jums atpakaļ visas piegādātās Preces, vai
 3. (ja agrāk) 14 dienas pēc dienas, kad sniedzat pierādījumus, ka esat nosūtījis Preces atpakaļ.
 4. Mēs veiksim atmaksu, izmantojot tos pašus maksāšanas līdzekļus, ko izmantojāt sākotnējam darījumam, ja vien neesat skaidri vienojies citādi; Var tikt piemērota atmaksas maksa.

Preču atgriešana

 1. Ja esat saņēmis Preces saistībā ar Līgumu, kuru esat atcēlis, Jums Preces ir jānosūta atpakaļ vai jānodod mums T/C Bērnu Pasaule, Matīsa iela 25, Rīga, LV-1001 bez kavēšanās un jebkurā gadījumā ne vēlāk kā 48 stundas no dienas, kad jūs mums paziņojāt par šī Līguma atcelšanu. Termiņš tiek ievērots, ja Preces nosūtāt atpakaļ pirms 48 stundu termiņa beigām. Jūs piekrītat, ka jums būs jāsedz Preču atgriešanas izmaksas.
 2. Šo anulēšanas tiesību izpratnē šiem vārdiem ir šāda nozīme:
 3. distances līgums ir līgums, kas noslēgts starp tirgotāju un patērētāju saskaņā ar organizētu distances pārdošanas vai pakalpojumu sniegšanas shēmu bez tirgotāja un patērētāja vienlaicīgas fiziskas klātbūtnes, izmantojot vienu vai vairākus distances saziņas līdzekļus līdz pat ieskaitot līguma noslēgšanas laiks;
 4. pārdošanas līgums ir līgums, saskaņā ar kuru tirgotājs nodod vai piekrīt nodot preču īpašumtiesības patērētājam un patērētājs maksā vai piekrīt maksāt cenu, tostarp jebkurš līgums, kura priekšmets ir gan preces, gan pakalpojumi.

Atbilstība

 1. Mums ir juridisks pienākums piegādāt Preces saskaņā ar Līgumu, un mēs neesam to ievērojuši, ja tas neatbilst tālāk norādītajām saistībām.
 2. Pēc piegādes Preces:
 3. ir apmierinošas kvalitātes;
 4. būt saprātīgi piemērotiem jebkuram konkrētam mērķim, kuram jūs iegādājaties Preces, par kurām pirms līguma noslēgšanas jūs mums darījāt zināmu (ja vien jūs faktiski nepaļaujaties uz mūsu prasmēm un spriedumiem vai jums nav saprātīgi paļauties uz mūsu prasmēm un spriedumiem) un būt piemērotam jebkuram mērķim, ko mēs esam norādījuši vai kas izklāstīti Līgumā; un
 5. atbilst to aprakstam.
 6. Tā nav neatbilstība, ja bojājuma cēlonis ir jūsu materiāli.

Pēcteči un mūsu apakšuzņēmēji

 1. Katra no pusēm var nodot šī Līguma labumu citai personai un paliek atbildīga pret otru par savām saistībām saskaņā ar Līgumu. Piegādātājs būs atbildīgs par jebkuru apakšuzņēmēju rīcību, kuru tas izvēlēsies palīdzēt pildīt savus pienākumus.

Apstākļi, kas ir ārpus nevienas puses kontroles

 1. Gadījumā, ja kāda puse neizdodas, ko tā izraisījusi kaut kas ārpus tās saprātīgas kontroles:
 2. puse informēs otru pusi, tiklīdz tas ir praktiski iespējams; un
 3. puses saistību izpilde tiks apturēta, ciktāl tas ir saprātīgi, ar nosacījumu, ka šī puse rīkosies saprātīgi, un puse nebūs atbildīga par jebkādām kļūmēm, no kurām tā nevarēja saprātīgi izvairīties, taču tas neietekmēs iepriekš minētās Klienta tiesības attiecībā uz piegādi un jebkuras tiesības atcelt, zemāk.

Izslēdzot atbildību

 1. Piegādātājs neizslēdz atbildību par: (i) jebkādu krāpniecisku darbību vai bezdarbību; vai (ii) par nāvi vai miesas bojājumiem, kas radušies nolaidības vai citu Piegādātāja juridisko pienākumu pārkāpuma dēļ. Ievērojot to, Piegādātājs nav atbildīgs par (i) zaudējumiem, kuri nebija saprātīgi paredzami abām pusēm līguma noslēgšanas brīdī, vai (ii) zaudējumiem (piemēram, peļņas zudums) Pasūtītāja uzņēmējdarbībai, tirdzniecībai, amatniecībai. vai profesija, kas neciestu Patērētājs – jo Piegādātājs uzskata, ka Klients nepērk Preces pilnībā vai galvenokārt savai uzņēmējdarbībai, tirdzniecībai, amatniecībai vai profesijai.

Piemērojamie tiesību akti, jurisdikcija un sūdzības

 1. Līgumu (tostarp jebkādus ārpuslīgumiskus jautājumus) regulē Latvijas Republikas tiesību akti.
 2. Strīdus var nodot izskatīšanai Latvijas Republikas tiesās.
 3. Mēs cenšamies izvairīties no jebkādiem strīdiem, tāpēc mēs izskatām sūdzības šādā veidā: Ja rodas strīds, klientiem jāsazinās ar mums, lai rastu risinājumu. Mēs centīsimies atbildēt ar atbilstošu risinājumu 5 dienu laikā.